گشایش نخستین رستوران زیردریایی در اروپا

12

برای صرف یک وعده غذای دریایی در این رستوران گاه تا ۴۸۰ یورو باید هزینه کرد.…

تاریخ انتشار 29 اسفند 1397
دسته‌بندی اجتماعی