ماجرای درگیری وحید مرادی از زبان یک شاهد در زندان

73

وحید مرادی گنده لات استان البرز که به جرم قتل دوستش در زندان بود به دست دیگر زندانیان با قمه به قتل رسیداکنون ماجرای این درگیری را از زبان یک شاهد در زندان ببینید

تاریخ انتشار 18 تیر 1397
دسته‌بندی اجتماعی