بوسیدن مار شاه کبری

37

شاه کبرا خطرناک ترین مار زهر دار جهان است که در صورت نیش زدن انسان به سرعت قلب و سیستم تنفسی از کار می افتد و هوشیاری فرد به سرعت از دست میرود.

تاریخ انتشار 21 دی 1396
دسته‌بندی مستند