خشک کن میوه و سبزیجات کیامین صنعت 09118575002

18

کیامین صنعت مازندران تولید انواع : خشک کن میوه ، فرهای پخت ، طراحی و ساخت خطوط مکانیزه مازندران-ساری https://t.me/kiamin_sanat مستقر در مرکز فناوری مازندران

تاریخ انتشار 8 فروردین 1398
دسته‌بندی تبلیغات