حرف خنده دار نصیری ضدمسیح علی نژاد و فلاحتی وحسینی ودفاع ازحسن عباسی اسفند97

51

اسلام پاینده باد *** خامنه ای زنده باد

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی