گزارش اختصاصی پارس تودی از شوک جداسازی کودکان در آمریکا

447

سیاست جدید ضد مهاجرتی دولت آمریکا در جداسازی کودکان مهاجر از والدینشان، با خشم و انزار جهانی مواجه شده است.

تاریخ انتشار 29 خرداد 1397
دسته‌بندی سیاسی