روز جهانی توالت

33

امروز روز جهانی توالت را جشن می گیریم، زیرا هیچ اختراع دیگری در 200 سال گذشته زندگی انسانی بیشتری از توالت نجات نداده است. حتی در مواردی که برای جلوگیری از بیماری های متولد شده در آب که برای کودکان کوچک به خصوص برای کودکان خطرناک است. مردم نیازمند کمک می کنند تاکسی های آنگولا و اتیوپی ایجاد کنند. ما بیش از 10،000 از آنها را ساخته ایم! با این حال، هنوز تقریبا 1 میلیارد نفر از مردم به توالت دسترسی ندارند ...

تاریخ انتشار 03 آذر 1397
دسته‌بندی 360 درجه