نطق کامل پروانه سلحشوری امروز در مجلس شورای اسلامی

1.1K

پروانه سلحشوری : #نطق امروز من به مذاق تعدادی از #نمایندگان خوش نیامد و باادبیاتی تند برخورد کردند. امروز با اتکا به خداوند و براساس مسئولیتی که بر دوشم است، واقعیت‌های جامعه را بیان نمودم. راه برون رفت از وضعیت فعلی را “برگزاری #همه‌پرسی” دانسته و عنوان نمودم. نطق کامل :

تاریخ انتشار 2 هفته پیش
دسته‌بندی تفریحی