10 هشداری که نشان می دهد کمبود اعتماد به نفس دارید

134

اعتماد به نفس می تواند به عنوان اعتقادی به توانایی های فردی و حفظ یک حس شایستگی تعریف شود. به عبارت دیگر، کمبود اعتماد به نفس می تواند به عنوان فقدان ایمان به توانایی ها و صلاحیت های فردی تعریف شود. اعتماد به نفس می تواند به عنوان محرکی برای موفقیت و رشد و توسعه فردی باشدادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:https://goo.gl/Cj9CCi

تاریخ انتشار 21 شهریور 1397
دسته‌بندی آموزشی