هل هله با صدای حمید هیراد

17

متن آهنگ هل هله حمید هیرادهل هله آغاز کن حال مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کنهل هله آغاز کن حال مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کناز نظر بازی چشمان تو با چشمانم از نظر بازی چشمان تو با چشمانمول وله افتاد به شهر هله افتاد به شهر ول وله افتاد به شهراز نگاه کردن طوفانی تو ای جانم هل هله افتاد به شهر هله افتاد به شهر ول وله افتاد به شهرمنم مست و زمین مست و زمان مست شدم عاشق چشمای تو سرمستمنم مست و زمین مست و زمان مست شبیه من دلداده مگر هست شبیه من دلداده مگر هستگیسوی تو شد روح و روانم آتش زده ای بر دل و جانم دلداده آن عشق نهانم آتش زده ای بر دل و جانمگیسوی تو شد روح و روانم آتش زده ای بر دل و جانم دلداده آن عشق نهانم آتش زده ای بر دل و جانمحس تو نزدیکو بی تو شبم تاریکو حس تو نزدیکو بی تو شبم تاریکودل من عاشق شد تورو خدا کاری کن دل من عاشق شد تورو خدا کاری کنمنم مست و زمین مست و زمان مست شدم عاشق چشمای تو سرمستمنم مست و زمین مست و زمان مست شبیه من دلداده مگر هست شبیه من دلداده مگر هست

تاریخ انتشار 23 تیر 1397
دسته‌بندی موسیقی