دکتر حسن عباسی_ وزارت تجارت داخلی

817

کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگر دکتر حسن عباسی _ برای اطلاع از کار های جدید این کانال به آدرس جدال احسن در سروش یا ایتا و تلگرام مراجعه کنیدjdale_ahsan@

تاریخ انتشار 12 بهمن 1397
دسته‌بندی سیاسی