شغالی که نزدیک بود گرفتار پنچه های ببر بشه

33

ببر در نزدیکی شغال کمین کرده و منتظر یه فرصت مناسب بود که ... .جالب اونجاس که توریستها به بچه همراه شون میگن ساکت.

تاریخ انتشار 05 اسفند 1396
دسته‌بندی مستند