امیر تاجیک - ارائه دانشجویی: دیپلماسی رسانه ای

45

امیر تاجیک - ارائه دانشجویی: دیپلماسی رسانه ای/ بررسی کتاب ارتباطات جهانی و سیاست خارجی آقای ایتان گیلبوآ در ارائه دانشجویی با موضوع دیپلماسی رسانه ای. در این ارائه با دکتر محمد سرافراز، رئیس سابق رسانه ملی و دکتر حسام الدین آشنا، مترجم و گردآورنده کتاب و همچنین آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفتگو شده است.

تاریخ انتشار 20 اسفند 1396
دسته‌بندی مستند