درگیری لفظی خنده دار نیما زم با فرهودی خارج نشین اسفند97 نصیری از قرچک

48

خاک بر سر وطن فروشان فراری بزدل و تف بر صورت دلبستگان داخلی به آنها

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی