چرا ایران؟

77

چرا ایران؟جاذبه‌های گردشگری، به طور کلی به تمامی منابع، ویژگی‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای مورد نظر است که بتواند افراد و گروه‌ها را برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی و گسترش روابط، مقاصد فرهنگی و...، به خود جذب کند ،ایران کشور چهارفصل شناخته شده که هرساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.

تاریخ انتشار 14 اردیبهشت 1397
دسته‌بندی گردشگری