ده نویسنده بزرگ: مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته

26

این مستند به بررسی رمان در جستجوی زمان از دست رفته (منتشر شده به سال 1927) از مارسل پروست می پردازد و گریزهایی به زندگی شخصی او می زند... مترجم آراز بارسقیان t.me/atleastliterature

تاریخ انتشار 29 اسفند 1397
دسته‌بندی تاریخ