تمرین مهم حرکتی Tummy Time یا خواباندن نوزاد به روی شکم

1.0K

قرار دادن کودک بر روی شکم خود ، تنها در حالی که بیدار و تحت نظارت است - می تواند به کودک شما کمک کند تا عضلات گردن و شانه قوی داشته باشد و مهارت های حرکتیش بهبود یابد.

تاریخ انتشار 13 خرداد 1397
دسته‌بندی بانوان