رهبر انقلاب: می‌شود امپراطوری رسانه‌ی صهیونیستی غربی را شکست داد

17

رهبر انقلاب: می‌شود امپراطوری رسانه‌ی صهیونیستی غربی را شکست دادرهبر انقلاب: شکست صهیونیست‌ها در جنگ نرم هم ممکن است همچنانی که در جنگ سخت صهیونیست‌ها شکست خورده‌اند.

تاریخ انتشار 27 دی 1396
دسته‌بندی خبری