پایتخت" تعرض جنسی" در دنیا کجاست؟

746

کلیپی از بررسی آمار بالای تجاوز و تعرض جنسی در کشور سوئد را مشاهده می کنید.

تاریخ انتشار 11 دی 1397
دسته‌بندی سیاسی