سرگذشت امیرعباس هویدا

1.7K

امیرعباس هویدا (۲۸ بهمن ۱۲۹۷ تهران - ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ تهران)یکی از نخست وزیران ایران در زمان محمدرضاشاه پهلوی بود. وی ۱۲ سال و نیم نخست وزیر بود و ریاست دولت در ایران را بر عهده داشت که این طولانی ترین ریاست بر دولت در طول تاریخ ایران بوده است.

تاریخ انتشار 3 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی