بحث توله سگ هاسکی با صاحبش

30

این سگ هاسکی بامزه خیلی پرحرفه و با عصبانیت زیاد با صاحبش بحث می کنه، ببینین و حسابی بخندین.

تاریخ انتشار 09 دی 1396
دسته‌بندی سرگرمی