جزیره " Beckons " در اسلوونی

61

فقط بیش از 30 مایلی شمال غربی اسلوونی، پایتخت لیوبلیانا، یک دریاچه کوهستانی پیدا خواهید کرد که به طور مستقیم از پری است. با یک قلعه صخره ای، یک دریاچه زمردی سبز، آب شیرین آب و برخی از بهترین دیدگاه های آلپ های جولیا، شما برای اشتباه دریاچه بلد و کلیسای جزیره ای خود را برای یک کتاب داستان کتاب ببخشید. و هنگامی که از دریاچه در یک قایق چوبی سنتی عبور می کنید، افسانه زنگ را که زیر این آبهای سبز زمردی قرار دارد، یاد بگیرید.

تاریخ انتشار 14 آذر 1396
دسته‌بندی گردشگری