قویترین و خطرناک ترین نژاد سگ ها را بشناسید

99

عوامل مختلفی برای تعیین میزان قویتر بودن و خطرناک بودن سگ ها وجود دارد، و البته این مسئله از نظر بسیاری از محققان مردود است. پس شاید درست نباشد که بی رحمانه به یک سگ برچسب «خطرناک» بزنیم. با این حال میدانیم برخی از سگ ها، در صورت حمله به افراد و حیوانات، پتانسیل بیشتری برای آسیب رساندن به آن ها دارند و بر این اساس 10 نوع از خطرناک ترین و قوی ترین سگ ها را انتخاب و معرفی می کنیم

تاریخ انتشار 11 شهریور 1397
دسته‌بندی مستند