کپشن.

286

هعییی.....هر کسی ی عمری دارع ی بار تموم ۴میشع:)عمر این کانال هم تموم شعد:)دیگ همه چی برام تموم شعد:)ی بار گفتم بای برگشتم:)چون فور اور نذاشتم روش:)ولی اینبار میزارم:)چون....بیخی...بای فوراور:)

تاریخ انتشار 19 آبان 1397
دسته‌بندی سرگرمی