گوشه سازی در معماری ایرانی به روش چپیره-#جالب-

980

ایجاد یک سقف از جنس خوده دیوار بروی یک پلان چهار گوش نیاز به ابتکاری خارق العاده داشت که ایرانیان باستان برای اولین بار به این امر پی برده از گوشه سازی شروع شد بعدهابه کاربندی رسید که هنوز هم که هنوزه از شگفتیهای معماری ایرانی است

تاریخ انتشار 5 دی 1395
دسته‌بندی تکنولوژی