تبیین وتفسیر بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب_حاج حسین شریعتمداری

683

| پس از چهل سالگی انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه" گام دوم انقلاب"،به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداختند و توصیه هایی اساسی به منظور "جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ" ارائه فرمودند. | در برنامه "نگاه یک" به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، حاج حسین شریعتمداری ابعاد مختلف این بیانیه مهم را از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار داده است.

تاریخ انتشار 30 بهمن 1397
دسته‌بندی سیاسی