اندیکاسیونهای جراحی چاقی-دکتر محمد کرمان ساروی

1.3K

جراحی های چاقی و متابولیک- برنامه نسخه،شبکه یک دکتر محمد کرمان ساروی، فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک(درون بین) هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ انتشار 18 مرداد 1397
دسته‌بندی سلامت