آهنگ "سال تا سال" از گروه پالت

33

نماهنگی جالب و دیدنی از آهنگ "سال تا سال" از گروه موسیقی پالت، که سبک تلفیقی آن ها با استقبال زیاده رو به رو گشته است.

تاریخ انتشار 02 شهریور 1396
دسته‌بندی موسیقی