جراحی ساسی بایپس لاپاروسکوپیک ،دکتر محمد کرمان ساروی

405

دکتر محمد کرمان ساروی، فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک(درون بین) جراح ممتاز چاقی و متابولیک ایفسو-شاخه اروپا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ انتشار 13 مهر 1397
دسته‌بندی سلامت