چند درصد از مغزتان را استفاده می کنید ؟

10

یک جمله ماندگار هست که می‌گوید «فقط از 10% از مغزمان استفاده می‌کنیم و نود درصد باقی‌مانده حالت یدکی دارد». آیا این درست است؟ ادامه را در ویدئو ببینید...

تاریخ انتشار 13 شهریور 1397
دسته‌بندی تکنولوژی