در حال بارگذاری

دیدار صمیمانه نماینده با مردم در حاشیه نماز جمعه کاشان

77
دیدار و نشست صمیمانه دکتر ساداتی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با مردم در حاشیه نماز جمعه کاشان و گوش دادن به صحبتها و مشکلات آنها جمعه مورخ 2 شهریور 1397
6 شهریور 1397
خبری