در حال بارگذاری
Loaded: 0%
0:02
Progress: 0%
Current Time 0:02
Duration 7:45

معرفی شرکت آگر انرژی

47
شرکت مدیریت پروژه های حرارتی آگر انرژی یک شرکت EPC در حوزه مواد و فرآورده های عایق و نسوز، طراحی و ساخت انواع کوره های صنعتی، سیستم های احتراق و مشعل های صنعتی است. شرکت مدیریت پروژه های حرارتی آگر انرژی اراده دهنده خدمات فنی و مهندسی، طراحی، اجرا، نظارت، مشاوره و تامین اقلام عایق و نسوز (دیرگداز) کوره های صنعتی، مشعل های صنعتی و سیستم های احتراق و طراحی و ساخت انواع کوره های صنعتی می باشد.