در حال بارگذاری

استقبال از کاروانهای زیر سایه خورشید

154
همزمان با ایام دهه کرامت گروه تبلیغی متشکل از مبلغ (روحانی گروه) خادم( قاری، مداح) به همراه مسئول گروه با همراه داشتن پرچم متبرک آستان قدس و محصولات فرهنگی و هدایای متبرک (نمک، نبات و…) به استان های مختلف کشور و همچنین بعضی از کشورهای خارجی اعزام و در برنامه هایی که توسط تشکل های مردمی تحت عنوان جشن های "زیر سایه خورشید" اجرا می شود ، حضور پیدا می کنند.