در حال بارگذاری
Loaded: 0%
0:02
Progress: 0%
Current Time 0:02
Duration 7:45

واقعیت افزوده در پاساژها و مجتمع های تجاری

82
شرکت عصر نوین پردازان زاهدان(توتن) فعال در حوزه واقعیت افزوده(AR) و واقعیت مجازی(VR) تلگرام telegram.me/itotan اینستاگرام instagram.com/totan.company http://itotan.ir