در حال بارگذاری

پله برقی مارپیچی (Spiral) در مجتمع تجاری تفریحی شانگهای

114
ایرسا مهر www.IRSALIFT.com
3 مرداد 1397
علم و تکنولوژی