در حال بارگذاری

حضرت زهراس- سید صوت (حاج سیدحسن مهدوی) حاج رحمان. اسک77

1856
کلیپی از حضرت زهرا س حاج عبدالرحمان هدایتی و سید صوت (حاج سید حسن مهدوی) قسمت شکایت اهل مدینه از گریه های حضرت زهرا س. مردم اهل مدینه توسط مرحوم غلام قبادی،حاج اسدالله قبادی و کربلایی رضا رضوانی اجرا می گردد. سایت تعزیه مانند صاحبش غریب. کربلایی مجید کیقبادی 09352507408