در حال بارگذاری

حمله به سفارت ایران در یونان

25
سفارت ایران در آتن ، پایتخت یونان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و خساراتی به شیشه های کیوسک پلیس مستقر در محل و ساختمان سفارت وارد شد.