در حال بارگذاری

وقتی مدرسه ات دیر شده

31
پسرای بازیگوشی که خواب می مونن و مدرسه شون دیر میشه و با حرکات پارکور هیجان انگیز و تماشایی به سمت مدرسه می دوند. این حرکات فوق العاده رو حتماً تا آخر ببینید.