در حال بارگذاری

بد شانسی برخی از افراد

44
حقیقی از”ریچارد وایزمن”روانشناس دانشگاه هارتفورد شایرمطالعه برای بررسی چیزی که مردم آن را شانس می‌خوانند، ده سال قبل شروع شد. می‌خواستم بدانم چرا بخت و اقبال همیشه در خانه بعضی‌ها را می‌زند، اما سایرین از آن محروم می‌مانند. به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خوش‌شانس و عده دیگر بدشانس هستند؟ حالا با تماشا ازین کلیپ برخی از بد شانسی افراد را ببینید
07 مرداد 1397
طنز