در حال بارگذاری

دفاع رضا رشیدپور از اهالی " صدا و سیما "

23
دفاع رضا رشیدپور از اهالی " صدا و سیما " / رضا رشیدپور به خاطر انتقادات شدیدی که در این چند روز به اهالی صدا و سیما شده بود در برنامه هفت از آن ها دفاع کرد و از زحمات آن ها تقدیر نمود