در حال بارگذاری

مستند جدید خارجی از زندگی ترنس ها در ایران

78
مصاحبه با پسری که می خواهد دختر باشد: هنوز هم با تمام فامیل قطع رابطه ام ..و دختری که پسر شد : خیلی صبور بودم که 22 سال صبر کردممصاحبه با دکتر اوحدی اولین سکس تراپیست ایرانی ساکن امریکا