در حال بارگذاری

اسکیت سواری دیدنی با طلوع خورشید

22
ویدیویی جذاب از حرکات نمایشی با اسکیت چهار چرخ که در هنگام صبح فیلم برداری شده است.