در حال بارگذاری

همیشه مسئولین مقصرنیستند!

75
فکر میکنین همیشه مسئولین مقصرند یا همیشه تحریم ها باعث مشکلاته؟ پس این کلیپ رو ببینین
1 ماه پیش
خبری