در حال بارگذاری

مشکل اصلی در صنعت برق؛ بی پولی است

60
رادیو پیام - 25 تیر 97- 08:00| حمیدرضا صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای برق ایران با بیان اینکه مشکل اصلی در صنعت برق؛ بی پولی است، گفت: مابه التفاوت قیمت تمام شده و فروخته شده هر کیلووات برق را فراموش کرده ایم و این باعث شده است که سرمایه گذاری در آن صورت نگیرد.