در حال بارگذاری

یک صبح از زندگی نوزاد 5 ماهه

30
کودک پنج ماهه : ماه پنجم زمان تغییرات برای کودک شماست. شما می توانید انتظار داشته باشید که او اولین تلاش های خود را برای حرف زدن واقعی به کار برد.او همچنین آماده به چهاردست و پا رفتن شده است که به این معناست که شما باید آماده تحرک جدید کوچولوی خود باشید.