در حال بارگذاری

استاد رائفی پور - حرف هایی که نشنیده گرفته شد 2

33
توضیحات و هشدارهای استاد رائفی پور پیرامون تجزیه کردستان که در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی بیان شدند