در حال بارگذاری

نکات توجه به سلامت روان کودکان

28
کودکان امانت های الهی هستند و والدین وظیفه دارند امانت دارهای خوبی باشند. در این راستا علاوه بر نیازهای جسمی کودکان باید به نیازهای روحی روانی آنها نیز توجه کنند.همیشه این تصور وجود دارد که مشکلات سلامت روحی مانند افسردگی یا اضطرابمخصوص بزرگسالان است. اما متاسفانه کودکان ما نیز از این مشکلات در امان نیستند.