در حال بارگذاری

فلزیاب عمق کم تفکیک پائین

46
فلزیاب که عمق کم و تفکیک پائینی دارد از نظر تنظیمات و ساختار طراحی مدار بسیار ساده میباشد و این سادگی در طراحی مدار و شکل تنظیمات از قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد مشخص میگردد و فلزیاب های که بصورت عمومی در دنیا ارائه میگردد و در دسترس همکان است و عمق کم و قدرت پائینی در تفکیک دارد... منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
5 شهریور 1397
علم و تکنولوژی