در حال بارگذاری

اقامت طلایی پرتغال

15
بسیاری از سرمایه گذاران با قیمت های کمتر در سواحل سبز پورتو و سواحل نقره ای لیسبون اقدام به خرید ملک می کنند. انها به خوبی منطقه مورد نظر خود را بررسی و خرید می کنند و با نگاه به اینده در این مناطق و مسیر های دسترسی انها به روستا ها و سواحل پرتغال در این مناطق سرمایه گذاری می کنند.