در حال بارگذاری

ایتالیا، کشور جادویی

13
ایتالیا، بهشت رویایی عاشقان سیر و سیاحت و دوستداران هنر و معماری است. این کشور با پیشینه ای قوی و درخشان در زمینه های گوناگون، همچون آهن ربایی قدرتمند، گردشگران را به سمت خود می کشاند. ایتالیا در جنوب اروپا واقع شده و علاوه بر شبه جزیره ایتالیا، شامل دو جزیره بزرگ دریای مدیترانه، بنامهای سیسیل و ساردینی می باشد. این کشور خاستگاه هنر و فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی است.